93 مورد یافت شد

تفاهم نامه ها و صورت جلسات

https://shrc.muq.ac.ir/تفاهم-نامه-ها-و-صورت-جلسات

تفاهم نامه و صورت جلسه با حوزه علمیه قمپژوهشکده مدیریت سلامت و ارتقاء ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز صفحه اول پژوهشکده مدیریت سلامت و ارتقاء ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز صفحه دوم تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی سنندج ص1 تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی...

{date}

ساختار مرکز

https://shrc.muq.ac.ir/ساختار-مرکز

این صفحه در دست طراحی است...

{date}

انتشارات

https://shrc.muq.ac.ir/انتشارات

این صفحه در دست طراحی است...

{date}

عنوان "سلامت معنوی" در " پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور " اضافه گردید

https://shrc.muq.ac.ir/اخبار/عنوان-%22سلامت-معنوی%22-در-%22-پایگاه-نتایج-پژوهش-های-سلامت-کشور-%22-اضافه-گردید

عنوان "سلامت معنوی" در " پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور " اضافه گردید سلامت معنوی در ترجمان دانش عنوان "سلامت معنوی" در " پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور " اضافه گردید در چند سال اخیر باتوجه به تجمیع فعالیت های پژوهشی حوزه های...

{date}

news

https://shrc.muq.ac.ir/news

Spiritual-Health-Research-Centerاین صفحه در دست طراحی است...

{date}

پژوهشگران مرکز

https://shrc.muq.ac.ir/پژوهشگران-مرکز

پژوهشگران مرکز 14.00Normal 0 false false falseEN-US X-NONE FA14.00Normal 0 false false falseEN-US X-NONE FA 14.00 Normal 0 false false falseEN-US X-NONE FA14.00 Normal 0 false false falseEN-US X-NONE FA14.00 Normal 0 false false falseEN-US X-NONE FA این...

{date}

معاون مرکز و شرح وظایف

https://shrc.muq.ac.ir/معاون-مرکز-و-شرح-وظایف

سرکار خانم دکتر هدی ابوالحسنی - دکترای داروسازی آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی شیمی دارویی ایمیل hodaabolhasani@gmail.com مرتبه علمی: استادیارشرح وظایف: 1- تصویب خط مشی پژوهشی مرکز 2- تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی 3-...

{date}

انتشارات

https://shrc.muq.ac.ir/·

این صفحه در دست طراحی است...

{date}

منشور اخلاقی

https://shrc.muq.ac.ir/منشور-اخلاقی

منشور اخلاقی بزودی بارگذاری می شود.این صفحه در دست طراحی است...

{date}

برنامه راهبردی و چشم انداز

https://shrc.muq.ac.ir/برنامه-راهبردی-و-چشم-انداز

برنامه راهبردی و چشم اندازاین صفحه در دست طراحی است...

{date}