4 مورد یافت شد

برگزاری جلسه شورای پژوهشی 1399/07/27

https://shrc.muq.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-شورای-پژوهشی-1399⁄07⁄27

برگزاری جلسه شورای پژوهشی 1399/07/27 برگزاری جلسه شورای پژوهشی 1399/07/27 بیست سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت معنوی بیست سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت معنوی با حضور آقایان: دکتر صادق...

{date}

برگزاری جلسه شورای پژوهشی 1399/06/03

https://shrc.muq.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-شورای-پژوهشی-1399⁄06⁄03

برگزاری جلسه شورای پژوهشی 1399/06/03 برگزاری جلسه شورای پژوهشی 1399/06/03 برگزاری جلسه شورای پژوهشی 1399/06/03 بیست دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت معنوی با حضور آقایان: دکتر صادق یوسفی، دکتر محسن...

{date}

برگزاری جلسه شورای پژوهشی در تاریخ 99/03/13

https://shrc.muq.ac.ir/اخبار/----برگزاری-جلسه-شورای-پژوهشی-در-تاریخ-99⁄03⁄13

برگزاری جلسه شورای پژوهشی در تاریخ 99/03/13 برگزاری جلسه شورای پژوهشی در تاریخ 99/03/13 بیست و یکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت معنوی با حضور آقایان: دکتر سید حسن عادلی، دکتر صادق یوسفی، دکتر...

{date}

برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز

https://shrc.muq.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-شورای-پژوهشی-مرکز

برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز بیستمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت معنوی با حضور آقایان: دکتر علیرضا کوهپایی، دکتر صادق یوسفی، دکتر محسن رضایی آدریانی، حجت الاسلام...

{date}