نام

رشته تحصیلی

مقطع  تحصیلی

عضو مرکز تحقیقات

اکرم حیدری

پزشکی اجتماعی

دکترای تخصصی

تمام وقت

سید حسین عادلی

بیماری های ریه

فوق تخصص

تمام وقت

هدی احمری طهران

مامایی

دانشجوی دکترا

تمام وقت

عبدالحسن کاظمی

اخلاق زیست- پزشکی

فلوشیپ

نیمه وقت

مینو اسدزندی

مدیریت تحقیقات علوم پزشکی

Ph.D

نیمه وقت

فریدون عزیزی

غدد درون ریز و متابولیسم

فوق تخصص

نیمه وقت

ضیاء الدین تابعی

هماتوپاتولوژی

فوق تخصص

نیمه وقت

 

 

 

 

 

فایل ها