برگزاری ژورنال کلاب مرکز تحقیقات سلامت معنوی در تاریخ99/06/18

برگزاری ژورنال کلاب مرکز تحقیقات سلامت معنوی 

ژورنال کلاب مرکز تحقیقات سلامت معنوی با عنوان نقش آیین‌های عاشورایی و برهه‌های پساعاشورایی در ارتقای سلامت معنوی، از مجرای رفتارسازی هنجار مبتنی بر آموزه‌های دینی: پیشنهاد یک الگوی عملی با سخنرانی سرکار خانم دکتر هدی ابوالحسنی با حضور آقایان: دکتر صادق یوسفی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن حاجی رحیمیان طسوجی، دکتر محسن رضایی آدریانی، دکتر مرتضی حیدری، و  خانم ها : دکتر اکرم حیدری، دکتر مریم اردبیلی، دکتر حوریه کلهر، دکتر زهرا طاهری خرامه و فاطمه دهقان در تاریخ 99/06/18برگزار گردید.