اخبار و اطلاعیه‌ها

اطلاعیه‌ها و رویدادها

آرشیو
عنوان

عنوان "سلامت معنوی" در " پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور " اضافه گردید

در چند سال اخیر باتوجه به تجمیع فعالیت های پژوهشی حوزه های مختلف و امکان بازدید و بررسی پژوهشگران و پژوهش های ایشان در پایگاههای مختلف سطح وزارتی؛ یکی از این پایگاهها، پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور است که بدنبال درخواست رئیس محترم مرکز تحقیقات سلامت معنوی جناب آقای دکتر صادق یوسفی و همچنین حمایت و استقبال دکتر احسان شریفی پور معاون محترم تحقیقات و فناوری علوم پزشکی قم از سوی معاون محترم وزیر مورد پذیرش قرار گرفت و عنوان به عناوین این پایگاه اضافه گردید تا من بعد علاقمندان این حوزه بتوانند استفاده مطلوب را ببرند.

1400/06/31