ارتباط با ما

آدرس مکاتبه ای: قم، صفاشهر، خیابان جها دانشگاهی، کوچه شهید محمد مهدی لطفی نیاسری(کوچه شماره 4) پلاک 83 مرکز تحقیقات سلامت معنوی

Email: shrc@muq.ac.ir

site: shrc.muq.ac.ir

 

کدپستی: 37169934567

تلفن:02532852720

فاکس: 02532853902