معاون مرکز و شرح وظایف

 

 

سرکار خانم دکتر هدی ابوالحسنی - دکترای داروسازی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی شیمی دارویی

ایمیل hodaabolhasani@gmail.com

مرتبه علمی: استادیار

 

شرح وظایف:

1- تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2- تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی

3- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت های مرکز

4- بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز

5- تصویب دستورالعمل مربوط به امور داخلی شورایعالی

6- پیشنهاد سازمان و تشکیلات سازمان و مرکز