اخبار > برگزاری همایش بین المللی


  چاپ        ارسال به دوستبرگزاری همایش بین المللی

 

همایش بین المللی سیره نبوی در طب برگزار می گردد

 

 

  محورهای مورد نظر همایش جهت ارسال خلاصه مقالات و مقالات کامل
 
کلیات سلامت و بیماری از منظر سیره نبوی(ص)
 
مفهوم شناسی سلامت از منظر سیره نبوی (ص)
 
سلامت و زندگی سالم از منظر سیره نبوی(ص) (سبک زندگی اسلامی)
 
تعامل روح و جسم در سلامت از منظر سیره نبوی(ص)
 
سلامت جسمی، روحی و روانی از منظر سیره نبوی(ص)
 
بیماری های جسمی، روحی و روانی از منظر سیره نبوی(ص)
 
جایگاه طبابت از منظر سیره نبوی(ص)
 
مفهوم و مصداق شناسی طب متعالیه
 
فضیلت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم از منظر سیره نبوی(ص)
 
نقد، بررسی و مقایسه نظام های سلامت مرسوم
 
کلیات معرفت نفس و حکمت در طب و طبابت از منظر سیره نبوی(ص)
 
رهیافت ها و کارکرد دین در اصول طبابت و مهارت های بالینی
 
سلامت و کارکرد های اجتماعی سیره نبوی(ص)
 
سلامت و امنیت در ابعاد مختلف آن (فردی، اجتماعی و ...)
 
جامعۀ سالم از منظر سیره نبوی(ص)
 
سلامت خانواده و سلامت جامعه از منظر سیره نبوی(ص)
 
سلامت و مدرسه از منظر سیره نبوی(ص)
 
سلامت و آموزش عالی از منظر سیره نبوی(ص)
 
دینداری سالم و سلامت اجتماعی از منظر سیره نبوی(ص)
 
مفهوم شناسی عدالت در نظام سلامت از منظر سیره نبوی(ص)
 
نقد و بررسی چالش های فقهی و حقوقی جدید در نظام سلامت
 
مفهوم شناسی کرامت در نظام سلامت از منظر سیره نبوی(ص)
 
سلامت و ارتباط سالم از منظر سیره نبوی(ص)
 
ارتباط متقابل پزشک و بیمار از منظر سیره نبوی(ص)
 
ارتباط متقابل پزشک و همکاران از منظر سیره نبوی(ص)
 
حمایت معنوی در بالین از منظر سیره نبوی(ص)
 
وظایف متقابل پزشک/کادر بهداشت و درمان با حکومت از منظر سیره نبوی(ص)
 
تعاون گروهی (تیمی) در عرصه سلامت از منظر سیره نبوی(ص)
 
اصول حفظ و ارتقای سلامت و درمان از منظر سیره نبوی(ص)
 
کلیات و تبیین قواعد و اصول حفظ سلامت از منظر سیره نبوی(ص)
 
کلیات و تبیین مفهوم بهداشت از منظر سیره نبوی(ص)
 
جایگاه دعا و توسل در سلامت از منظر سیره نبوی(ص)
 
کلیات و تبیین مفهوم پرستاری از منظر سیره نبوی(ص)
 
کلیات و تبیین مفهوم تغذیه از منظر سیره نبوی(ص)
 
مفهوم و مصداق شناسی روانشناسی اسلامی از منظر سیره نبوی(ص)
 
مفهوم شناسی علوم نوین و کارکرد آن در سلامت از منظر دین (رهیافت ها و کارکرد دین در ایجاد، گسترش و توسعه علوم نوین پزشکی؛ علوم شناختی و ...)
 
نقد و بررسی روش های پایش و ارزیابی نظام سلامت
 
سنت وقف و امور خیریه در سلامت از منظر سیره نبوی(ص)
 
آموزش و تربیت افراد متخصص حوزه سلامت از منظر سیره نبوی(ص)
 
اخلاق و ادب در طب، طبابت و نظام سلامت از منظر سیره نبوی(ص)
 
الگو و تربیت در نظام سلامت از منظر سیره نبوی(ص)
 
آداب تعلیم و تعلّم (استاد و دانشجو) از منظر سیره نبوی(ص)
 
ویژگی های حرفه مندان و دانشجویان سلامت از منظر سیره نبوی(ص)
 
نقد و بررسی ویژگی های فردی، اجتماعی و ... حرفه مندان سلامت از منظر سیره نبوی(ص)
 
رهیافت ها و کارکرد سیره نبوی(ص) در گسترش، توسعه و آموزش علوم پایه پزشکی
 
رويكرد روشمند علمی به احادیث طبی
 
تحلیل روش مند احادیث طبی معتبر
 
متن شناسی و سند شناسی احادیث طبی
 
تحليل تاریخ و تمدن اسلام و ايران در طب
 
شناخت شناسی تاریخ طب و طبابت در اسلام و قلمروهای اسلامی
 
تمدن اسلام و ايران و اشاعه و پیشبرد علوم پزشکی
 
نقد و بررسی جایگاه و نقش علوم پزشکی در دوران تمدن اسلام و ايران
 
مفهوم شناسی نقش دانشگاه و مراکز آموزشی در سلامت در تاریخ تمدن اسلامی
 
شناخت شناسی دارو و داروسازی در تاریخ تمدن اسلامی
 
شناخت شناسی دارالشفاء و بیمارستان در تاریخ تمدن اسلامی

 

تاریخ برگزاری همایش:   28 تا 30 آبان 1398
 
تاریخ ارسال مقالات:  30 شهریور ماه 98
 
 تاریخ داوری مقالات : 15 مهر ماه 98
 
تاریخ اعلام نتایج داوری مقالات : 30 مهر ماه


١٢:١٨ - 1398/04/01    /    شماره : ٣٢٨٢٢    /    تعداد نمایش : ٩٧خروج